Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Als je zelf letsel hebt

Hoeveel smartengeld kan ik krijgen als ik zelf letsel heb? Als een ander schuldig is aan jouw letsel, moet hij in principe ook jouw verdriet en leed vergoeden. Een vergoeding van verdriet en leed heet smartengeld.

De hoogte van smartengeld is niet eenvoudig te bepalen. De hoogte is namelijk afhankelijk van allerlei factoren Bijvoorbeeld hoe erg het letsel is. En hoe lang het letsel voortduurt.

Maaike de Vries kan jou goed informeren over de hoogte van het smartengeld, waar je recht op zou kunnen hebben.

Als naaste of nabestaande

Ook een naaste van iemand die ernstig of blijvend letsel heeft, of een nabestaande van een slachtoffer, heeft te maken met verdriet en leed. Dit heet affectieschade. Als iemand anders deze situatie heeft veroorzaakt, dan kunnen de dierbaren hun schadevergoeding. Dus ook affectieschade vergoed krijgen. Dit is een vorm van schadevergoeding.

De vergoeding van deze affectieschade is sinds 1 januari 2019 mogelijk.

Voorbeelden zijn:

  • een kind dat wordt aangereden en zeer ernstig gehandicapt raakt
  • als iemand komt te overlijden na een bedrijfsongeval, waarvoor de werkgever aansprakelijk is
  • een overlijden na een geweldsmisdrijf

Smartengeld lost niet alles op

Vergoeding van smartengeld of affectieschade neemt het leed van naasten van slachtoffers niet weg. Maar mogelijk biedt het wel erkenning en genoegdoening.

Heb je hier meer vragen over? Bijvoorbeeld hoe hoog je smartengeld zou kunnen zijn? Je kunt de advocaten van VYVRE bereiken via 0502110836 of info@vyvre.nl

Contact

LSA Letselschade Advocaten