Schadevergoeding bij letselschade

Heb je schade geleden? Door bijvoorbeeld een verkeersongeluk? En is iemand anders aansprakelijk?

Dan heb je mogelijk recht op schadevergoeding bij letselschade. Bijvoorbeeld omdat je niet meer kunt werken. Of omdat je niet meer goed in de tuin kunt werken. Smartengeld is ook schadevergoeding.

Het is niet eenvoudig om te kunnen zeggen hoeveel schadevergoeding je krijgt. De hoogte is namelijk afhankelijk van veel factoren. Als je hierover meer wilt weten, kun je contact opnemen met Julia Verschoor, Marcel Schreijer of Maaike de Vries.
Smartengeld wordt meestal pas definitief in beeld gebracht als je helemaal hersteld bent. Of wanneer er voldoende zeker is over het toekomstige verloop.

Soorten schadeposten

Er zijn veel verschillende soorten schadeposten. Je kunt denken aan:

  • smartengeld
  • kosten voor hulp in het huishouden
  • gemiste inkomsten
  • kosten voor een oppas
  • toekomstige kosten

Hoe wordt schadevergoeding bij letselschade betaald?

Schadevergoeding wordt soms in een bedrag ineens betaald. Of in periodieke bedragen. Een verzekeraar maakt ook wel eerst voorschotten over. Dat zijn meestal geen bedragen die moeten worden terugbetaald. Voorschotten zorgen ervoor dat je de lopende kosten zo goed mogelijk kunt betalen. Daarnaast wordt door ons in de meeste zaken om een belastinggarantie gevraagd. Dat betekent dat ook helder is dat de vergoeding netto wordt uitgekeerd.

Wij kunnen je goed adviseren over de vraag of je de schadevergoeding kunt accepteren. Het belang van jou als slachtoffer staat hierbij voorop. Het kan ook zijn dat wij je adviseren om de zaak niet definitief te laten afwikkelen. Bijvoorbeeld als er een toekomstig risico is. Zoals een risico op artrose.

Andere oplossingen dan geld

In sommige zaken worden andere oplossingen voorgesteld. Voorbeelden hiervan zijn:

Heb je hier vragen over? Je kunt ons bereiken via de mail of op 0502110836
Wij geven je graag meer informatie over letselschade zaken.

Maaike de Vries

Contact

LSA Letselschade Advocaten