Richtlijnen Letselschade Raad aangepast

In letselschadezaken brengen wij de letselschade van slachtoffers in beeld. Denk hierbij aan de reiskosten of studievertraging. Hierover meer in deze blog ‘Richtlijnen Letselschade Raad aangepast’.

Abstract of concreet?

In de meeste gevallen begroten wij de schade concreet. Soms is het praktischer om de schade abstract te begroten. Wij hoeven dan niet alle onderbouwende stukken te verzamelen.

De richtlijnen van De Letselschade Raad helpen hierbij. Wij gebruiken deze onder meer voor de schadeposten:

  • huishoudelijke hulp,
  • gemaakte reiskosten
  • de ziekenhuisdaggeldvergoeding
  • studievertraging

Waarom de richtlijnen toepassen?

De richtlijnen zorgen allereerst voor meer voorspelbaarheid in een letselschaderegeling. De richtlijnen voorkomen daarmee discussie. Ze zorgen dus voor een soepelere schaderegeling.

Welke aanpassingen zijn er in de richtlijnen?

Jaarlijks evalueert de Letselschade Raad de richtlijnen. De Letselschade Raad past de richtlijnen vervolgens verschillende richtlijnen aan.  Dit jaar gaat het onder andere om de volgende vergoedingen:

Kilometervergoeding € 0,33 per gereden kilometer
Ziekenhuisdaggeldvergoeding € 35,00 per dag
Revalidatiedaggeldvergoeding € 18,00 per dag

De normbedragen voor studievertraging, huishoudelijke hulp en zelfredzaamheid zijn ook verhoogd. Dit geldt eveneens voor de indicaties  in de Letselschade Richtlijn Licht Letsel (schadeafwikkeling en smartengeld).

Vragen?

Tot slot: heb je hier vragen over? Bijvoorbeeld hoe hoog je de bedragen voor jou kunnen zijn? Je kunt ons bereiken via 0502110836 of info@vyvre.nl

Richtlijn Letselschade Raad