Een ongeval met een elektrische fiets

Tegenwoordig maken veel mensen gebruik van een elektrische fiets. Volgens een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen uit 2023 zijn ongevallen met een elektrische fiets het afgelopen decennium sterk toegenomen. Dit soort ongevallen kan gepaard gaan met (ernstige) letselschade. Het slachtoffer blijft dan vaak met de volgende vragen achter: Wie is aansprakelijk? Wat zijn mijn rechten? Op wie kan ik mijn schade verhalen? In deze blog ga ik daar nader op in.

Fiets of motorrijtuig?

Fietsers (en voetgangers) kunnen volgens de wet aangemerkt worden als “zwakkere verkeersdeelnemers”. Dit is neergelegd in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Wanneer een zwakkere verkeersdeelnemer betrokken is bij een ongeval met een motorrijtuig, wordt deze extra door de wet beschermd. De schade dient dan volledig te worden vergoed, tenzij sprake is van overmacht of eigen schuld. Het is aan de tegenpartij om dit te bewijzen.

Om in aanmerking te komen voor de genoemde wettelijke bescherming is van belang om te weten of jouw elektrische fiets wordt aangemerkt als een gewone (conventionele) fiets of als een motorrijtuig. Gewone fietsen hebben wel deze bescherming, gemotoriseerde voertuigen niet.

Gewone fiets 

De meeste elektrische fietsen bieden trapondersteuning met behulp van een accu. De gebruiker moet zelf trappen, maar krijgt daarbij hulp van een motortje. Als de elektrische fiets maximaal 25 km/u kan, wordt deze beschouwd als een gewone fiets en niet als een motorvoertuig.

Motorrijtuig 

Als een elektrische fiets trapondersteuning biedt – en sneller kan dan 25 km/u – wordt de elektrische fiets aangemerkt als een motorrijtuig. Dit volgt uit artikel 1 sub c van de Wegenverkeerswet. Een voorbeeld van een dergelijke fiets is een speed pedelec (die soms een snelheid kan hebben tot wel 45 km/u). Bij dit soort fietsen is het dragen van een helm, een brommerrijbewijs en kentekenplaatje verplicht. Sommige e-bikes kunnen ook harder dan 25 km/u. Deze e-bikes worden dan ook als motorrijtuigen beschouwd.

Aansprakelijkheid

Hieronder zal ik uiteenzetten welke mogelijkheden er zijn wanneer je als e-fietser betrokken bent geraakt bij een ongeval.

25 km/u of minder

Als je met een elektrische fiets ≤ 25 km/u betrokken bent geraakt bij een ongeval met een motorrijtuig, kan je een beroep doen op artikel 185 van de Wegenverkeerswet. In beginsel krijg je dan 100% van jouw schade vergoed. Als je als fietser zelf een voorrangsfout hebt gemaakt, is dit minimaal 50%. Het percentage kan overigens variëren afhankelijk van de situatie. Soms is het meer, soms is het minder.

> 25 km/u

Als je een elektrische fiets > 25 km/u bestuurt, krijg je niet de bescherming die een zwakkere verkeersdeelnemer wel heeft. Als je dan bij een ongeval betrokken raakt, kan je geen beroep doen op artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Als je zelf een verkeersfout hebt gemaakt, zal het in dat geval zeer lastig zijn om de door jou geleden schade op de tegenpartij te verhalen.

Kinderen jonger dan 14 jaar

Op het moment dat kinderen jonger dan 14 jaar een ongeval met hun elektrische fiets krijgen, kunnen zij in principe 100% van de schade vergoed krijgen. Dit heet de zogenoemde 14-min-regel of de 100%-regel. Deze regel volgt niet uit de wet, maar uit de uitspraken van rechters.

Ongeval ontstaan door een ander op een elektrische fiets

Wanneer je als gebruiker van een gewone fiets betrokken raakt bij een ongeval met een elektrische fiets > 25 km/u, ben jij de zwakkere verkeersdeelnemer. De e-fietser is dan in principe voor 50 % aansprakelijk voor de schade.

Als je zelf een elektrische fiets ≤ 25 km/u bestuurt en je raakt betrokken bij een verkeersongeval met een andere elektrische fiets ≤ 25 km/u, een voetganger of een normale fiets, gelden de gewone verkeers- en bewijsregels.

Conclusie

Voor de wettelijke bescherming is het van groot belang om te weten of jouw elektrische fiets volgens de wet als een motorrijtuig wordt gezien. Als dit niet het geval is, kan je meestal jouw schade vergoed krijgen. Als jouw fiets harder dan 25 km/u kan, wordt de fiets als motorrijtuig gezien. Hierdoor kun je jouw schade bij een door jou veroorzaakt ongeval niet, of slechts gedeeltelijk, vergoed krijgen. Hiervoor gelden de gewone bewijsregels.

Advies?

Neem dan gerust contact op met mij of een van mijn collega’s. Als je letsel hebt geleden, kan je in veel gevallen kosteloos door ons worden geholpen.

Julia Verschoor advocaat